وجدان صدای خداوندی است.

لامارتين

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
نسبت به عمر خود بخيل تر باشيد تا به درهم و دينار.

پيامبر اكرم (ص)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

از خنده ي زياد بپرهيزيد كه دل را مي ميراند.

امام علي (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

عاقل همه ي آنچه را كه مي داند نمي گويد ، ولي آنچه را كه مي گويد مي داند.

ارسطو

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

با ارزش ترين چيز در زندگي اين نيست كه چه چيزهايي را داريم؛ بلكه اين است كه چه كساني را داريم.

پائولو كوئيليو

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

آنگاه كه تقدير نيست و از تدبير كاري ساخته نيست ، خواستن اگر با تمام وجود تجلي كند ، پاسخ خود را خواهد يافت.

دكتر علي شريعتي

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

هركه دل به دنيا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:

1- اندوهي كه پايان ندارد

2- آرزويي كه بدست نيايد

3- اميدي كه به آن نرسد

امام صادق (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

به نيكي گراي و ميازار كس

ره رستگاري همين است و بس

فردوسي

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند.

سقراط

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

مياساي از آموختن يك زمان

به دانش ميفكن دل اندر گمان

فردوسي

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

آدمي ساخته ي افكار خويش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.

موريس مترلينگ

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

كسي كه واعظي دروني نداشته باشد ، موعظه هاي مردم سودي به او نمي رساند.

امام محمد باقر (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
دوست ندارم جواني از شما را جز بر دو گونه ببينم؛ دانشمند يا دانشجو

امام صادق (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

آن را که خرد نیست ، ادب نیست.

امام حسین (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

هرگاه خداوند بخواهد كسي را خوار گرداند ، او را از علم و دانش بي بهره مي سازد.

امام علي (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

کسانی که دیر قول می دهند ، خوش قول ترین مردم دنیا هستند.

ژان ژاک روسو

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب به کار بریم.

رنه دکارت

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |
اگر تو به کارهای خود قضاوت کنی ، احتیاج به قضاوت دیگران نخواهی داشت.

اسحاق نیوتون

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی.

ارد بزرگ

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

بسا یک خوردن ، از خوردن های زیادی جلوگیری می کند.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

غصه نیمی از پیری است.

امام علی (ع)

+ نوشته شده توسط مهدی در و ساعت |

آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده

میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، پلاک ۲۰ ، منزل خوشبختی


+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .

( دکتر علی شریعتی )

+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |

دریای طوفانی ، ناخدای لایق می سازد ، همیشه ممنون لحظات

سخت زندگی باش . . .

+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |


هدف ، یا تیک میخوره یا ضربدر ، مواظب اهداف خود باشید

چون هر هدفی ، تاریخ مصرفی داره . . .


+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |


نامم را پدرم انتخاب کرد ، و نام خانوادگیم را یکی از اجدام ،


دیگر بس است ، راهم را خودم انتخاب خواهم کرد

( دکتر علی شریتی )


+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |

دوست برای آن است که نیازت را برآورد نه اینکه تهی بودنت را پر کند . جبران خلیل جبران


+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت


+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |


برای آنکه عمر طولانی باشد، باید آهسته زندگی کنیم. سیسرون . . .

+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |

ادب خویش را هیچ گاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخند باشی . . .

+ نوشته شده توسط علی رضا در و ساعت |